Rabobank Clubsupport-aktie

Door op deze link te klikken, (RaboClubaktie) kunt u lezen waarom de “Dorpsraad Stevensweert” uw 2 stemmen hard nodig heeft.
Door uw stem te geven, kunt u ieder kwartaal genieten van de papieren versie van “Stevenswee(r)tjes” die gratis huis-aan-huis bezorgd wordt.

Als klant van de Rabobank Roermond-Echt mag u 5 stemmen uitbrengen op een club. Aan een club mag u maar 2 stemmen geven, dus in feite kunt u 3 verenigingen die meedoen blij maken, want iedere stem op een vereniging betekent geld in hun kas. Op de site van de Rabobank is dit allemaal goed uitgelegd.

Print Friendly, PDF & Email