Gratis hoogstambomen

De gemeente Maasgouw en Stichting IKL streven naar een kleinschalig landschap rond de woonkernen met zoveel mogelijk biodiversiteit. In het verleden lagen dorpen verstopt in een groene gordel van fruitbomen; tegenwoordig is deze gordel door verschillende oorzaken op veel plaatsen nauwelijks meer aanwezig. Om Maasgouw weer wat groener te maken, kunnen inwoners van de gemeente Maasgouw zich weer aanmelden voor 1 of 2 gratis hoogstamfruitbomen.

img
 
De Reinette de Thorn

De Reinette de Thorn is een oud ras dat vroeger veelvuldig in Thorn te vinden was. Hoogstamfruitbomen leveren niet alleen heerlijk fruit om van te smullen. Ze horen bij de Limburgse cultuurhistorie en moeten gekoesterd worden. Daarnaast zijn zulke landschapselementen van belang voor verschillende dieren, zoals hommels die hun voedsel vinden in een hoogstamboomgaard of de steenuil die hier zijn nest- en schuilgelegenheid vindt. 

Momenteel staan deze fruitbomen steeds minder rond (kleine) kernen; vandaar dat de gemeente Maasgouw en stichting IKL de handen ineen hebben geslagen om het aandeel fruitbomen in de gemeente Maasgouw te vergroten. Deze boom, de Reinette de Thorn (of Thoearder Reinette) is de afgelopen jaren op meer dan 50 locaties herplant.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich melden voor een gratis hoogstamfruitboom. Deze bomen worden medio december op een nader te bepalen locatie in Maasgouw uitgedeeld. Voor deze boom, met bijbehorende boompaal, zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. In ruil daarvoor zorg je voor een goede verzorging van deze boom.

Interesse in een Thoearder Reinette? Neem dan contact op met stichting IKL: 
Mark Luijten (m.luijten@ikl-limburg.nl).

Bronvermelding : https://www.deltalimburg.nl
                           https://www.gemeentemaasgouw.nl

Print Friendly, PDF & Email