Subsidie verenigingen Maasgouw

Verenigingssubsidie 2021 gelijk aan 2020

Subsidieaanvragen voor 2021 zouden voor 1 juni 2020 moeten worden ingediend, maar vanwege de huidige coronasituatie is dat niet haalbaar. Onder voorbehoud geeft de gemeente Maasgouw aan dat 2021 een zogenaamd status-quo-jaar wordt oftewel: de bestaande toestand wordt aangehouden en verenigingen ontvangen in 2021 hetzelfde subsidiebedrag als in 2020. 
De gemeente Maasgouw beseft dat het voor verenigingen/organisaties in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is om de aanvraagtermijn van 1 juni 2020 aan te houden en dat ook een verlenging momenteel niet de oplossing is.

De meeste jaarvergaderingen hebben bijvoorbeeld nog niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast is de gemeente Maasgouw, mede naar aanleiding van de gesprekken die met het verenigingsleven zijn gehouden, bezig met wijzigingen/aanpassingen/vereenvoudigingen van de deelsubsidieverordeningen. En in de huidige omstandigheden is dat ook wat lastiger. 

Onder voorbehoud, aangezien een besluit nog moet worden genomen, ziet het er naar uit dat het jaar 2021 een status-quo-jaar wordt. Dat wil zeggen, de bestaande toestand wordt aangehouden. Alleen voor het jaar 2021 ontvangen verenigingen dan hetzelfde subsidiebedrag als in het jaar 2020.

Verenigingen hoeven hiervoor dan geen subsidieaanvraag in te dienen. Zodra het uitstelbesluit is genomen, worden alle verenigingen hierover verder geïnformeerd. Nadat de wijzigingen/aanpassingen/vereenvoudigingen in de deelverordeningen zijn verwerkt krijgen de verenigingen hierover ook bericht en worden zij tevens geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Inwerkingtreding van de wijzigingen is gepland per 2022. Verenigingen ontvangen dan begin 2021 een uitnodiging om de aanvraag voor de subsidieperiode 2022 en 2023 in te dienen (voor 1 juni 2021).

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. Daelmans via d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl.

Bronvermelding: www.deltalimburg.nl

Print Friendly, PDF & Email