Bestemmingsplan Maasplassen

De Gemeente Maasgouw heeft een nieuw bestemmingsplan voor de Maasplassen ter inzage gelegd. In dit bestemmingsplan worden de bestemmingen van o.a. de jachthaven, de Kis èn Sportlaan-Julianalaan aangepast. Denk hierbij aan wijzigingen naar recreatief gebruik, agrarisch gebruik én permanent wonen.
 

Voor een ieder die meer inzicht wil; de stukken liggen (op afspraak) ter inzage bij de gemeente. Digitaal kan ook via ruimtelijke plannen, waarbij elk onderdeel afzonderlijk bekeken kan worden. Ga daarvoor naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer.
Klik linksboven op ‘Plannaam of -nummer’
en voer ‘Stevensweert’ in.

Je krijgt dan heel Stevensweert te zien. Je kunt met je muis schuiven naar het stuk grond waar je de bestemming van wilt zien, bijvoorbeeld de “jachthaven”. Klik op het gebied. Er verschijnt dan een menu met de geldende bestemmingsplannen. Klik dan op ‘maasplassen’ en de informatie van bestemming voor het aangeklikte stuk grond (en de grenzen daarvan) zijn zichtbaar en worden toegelicht. Je kunt in het rechter menu op “documenten” klikken en dan zie je achterliggende informatie. Zo kun je schuiven over alle percelen en alles apart aanklikken.
 
Is u dat te ingewikkeld; lees dan het gehele
bestemmingsplan door de pdf  (58 pagina’s) hier te downloaden. Hierin wordt alles per deelgebied toegelicht. 
 
Indienen van zienswijzen kan tot 13 mei 2020 per post aan de gemeente.
 
 
Print Friendly, PDF & Email