Verkeers- en vervoersplan gemeente Maasgouw

 

Het verkeers- en vervoersplan voor de gemeente Maasgouw

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een beschrijving van ambities en doelstellingen op het gebied van mobiliteit voor de komende 5 jaar. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Ook worden er duidelijke keuzes gemaakt in de gewenste verkeersstructuur en ontwikkelingen. Die keuzes zijn nodig voor een duurzame balans tussen goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Start
De vormgeving van het nieuwe plan start met het in kaart brengen van de knelpunten en wensen op het gebied van verkeer in de gemeente Maasgouw en een algemeen beeld van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Om het beeld voor de gemeente zo compleet mogelijk te maken,  nodigt de gemeente haar inwoners uit om deze online enquête met 9 vragen in te vullen en daarnaast op een digitale kaart de persoonlijke top 3 van knelpunten of wensen aan te geven.
Aangezien veel inwoners van Stevensweert bij de ‘Dorpsraad Stevensweert’ kenbaar gemaakt hebben dat ze problemen hebben met het verkeersbeleid en de parkeergelegenheid in deze kern en omdat een werkgroep bezig is met een inventarisatie van het verkeersprobleem, is dit een unieke gelegenheid de problemen op zijn minst persoonlijk bij de gemeente Maasgouw aan te kaarten.

Reageren kan tot en met zondag 19 juli 2020.

Bronvermelding: www.deltalimburg.nl

Print Friendly, PDF & Email