Waar staan we voor

In samenspraak met de burgers streven naar het behouden/bevorderen van de leefbaarheid in Stevensweert door

 • een hoogstaand voorzieningenniveau.
 • het bevorderen van een goede woon,-werk- en leefsituatie in het dorp Stevensweert,
 • een hoge mate van veiligheid nastreven.
 • het bevorderen van ‘dorpsgevoel’/ ‘wij gevoel’.
 • een keuze van recreatieve/toeristische voorzieningen in relatie tot het bevorderen van de wens van de burgers.

Hoe willen we dit bereiken

 • Door te luisteren naar wat er leeft in het dorp
 • Door een rol te spelen bij vraagstukken welke spelen tussen overheid en dorp.
 • Door snel en adequaat te reageren op vragen, opmerkingen of suggesties uit het dorp
 • Door voor de gemeente aanspreekpunt (gevraagd en ongevraagd advies) te zijn en bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.
 • Door de binding van de inwoners met het dorp te stimuleren
 • In samenwerking met de bewoners.
 • Gestructureerd overleg met de gemeente
 • Minimaal 1 keer per jaar een openbare informatie bijeenkomst te organiseren

Wat zijn we niet

 • We zijn geen politiek orgaan.
 • We zijn geen loket van de gemeente
 • We zijn er niet om de eigen verantwoording van de gemeente over te nemen

  Wat willen we zijn

 • We willen graag flexibel zijn.
 • We willen open communiceren.
 • We hebben in principe geen regionale functie

Positie van de gemeente

 • De gemeente gaat in deze beleid ontwikkelen m.b.t. dorpsraden.
 • De wethouder wil eerst het beleid afwachten van de gemeente omtrent de positie van de gemeente in relatie tot een dorpsraad.
 • De gemeente wil een bijdrage leveren in de vorm van een startsubsidie.