Verslag vergaderingen

Op deze bladzijde kunt u de verslagen vinden  van verschillende vergaderingen:

De presentatie van de oprichtingsvergadering in juli 2015

Het jaarverslag van de Dorpsraad over 2016

De notulen van de vergadering van 02-02-2017

De presentatie van de algemene ledenvergadering van 4 april 2017

Hoe kunt u deze verslagen lezen?

Klik op het verslag dat u wilt lezen en u kunt het bestand openen.

Presentatie dorpsraad in oprichting juli 2015

2016_Jaarverslag Stichting Dorpsraad Stevensweert

2017-02-02_Notulen vergadering Dorpsraad Stevensweert

Presentatie algemene vergadering 4 april 2017