Vergaderingen dorpsraad

 

Op donderdag 7 februari zal de algemene vergadering plaatsvinden.

Voor belangstellenden nu al een data, die je in de agenda moet zetten. Onderwerpen en uitnodfigingen zullen spoedig bekend gemaakt worden.

Voor 2019 staan de volgende overlegmomenten gepland:

Donderdag 17 januari 2019

Donderdag 21 februari 2019

Donderdag 21 maart 2019

Donderdag 18 april 2019

Donderdag 16 mei 2019

Donderdag 20 juni 2019

Donderdag 15 augustus 2019

Donderdag 19 september 2019

Donderdag 21 november 2019

Donderdag 19 december 2019

 
Het overleg van de dorpsraad begint om 20.00 uur .