Speelvoorzieningen in Stevensweert

Beste ouders,

Graag willen we u informeren over, en daarnaast uw hulp inroepen voor, een aantal ontwikkelingen betreffende onze speeltuintjes.De gemeente Maasgouw heeft een notitie opgesteld waarin men aangeeft hoe men, in de toekomst,wil omgaan met de speelvoorzieningen. Onderdeel van deze nota zijn o.a. de twee speeltuinen (Meersekamp, Hoogestraat).

De dorpsraad heeft het initiatief genomen om hierover in overleg te treden met de gemeente.

Het overleg met de gemeente was een positief gesprek waarbij de gemeente heeft aangegeven graag met de burgers te willen meedenken. Hieruit voortvloeiend zijn er overleggen geweest met vertegenwoordigers van de basisschool, Kindercentrum ‘Ut Kerrraad’, de buurtvereniging van het Eiland en buurtbewoners van de speeltuintjes. Samen hebben we besloten om de mogelijkheden tot behoud van deze speel-voorzieningen te onderzoeken. De buurtvereniging van het Eiland heeft hierop en afspraak gepland met de gemeente om de opties voor de speeltuin Meersekamp te onderzoeken

Voor de speeltuin Hoogestraat willen we graag i.s.m. de gemeente in overleg treden met dorpsbewoners die dit initiatief graag ondersteunen.

Indien u ons initiatief ondersteunt kunt u dit kenbaar maken bij een van onderstaande contactpersonen. Wij nodigen u dan uit voor een volgend overleg waarin we de voortgang bespreken.

Met vriendelijke groet,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

J.M.A. Mueters
Eiland 4a
6107CA Stevensweert

Stevensweert, 7-12-2016
Gemeente Maasgouw
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Markt 36
6051DZ Maasbracht

 

Betreft: nota speelruimtebeleid

Geacht College

Met belangstelling kennisgenomen van de nota speelruimtebeleid en de nota besproken met een aantal direct betrokkenen. Dit heeft geleid tot de volgende bevindingen.
Zij zijn unaniem van mening dat speelvoorzieningen voor iedere leeftijdscategorie een belangrijke bedrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp en het creëren van onderlinge verbondenheid.

Huidige situatie:

Er zijn momenteel 2 kleine speeltuintjes voor de kleine kinderen gesitueerd bij de Endepoel en bij de Meersekamp.
De speelvoorziening bij de Meersekamp is momenteel niet beschikbaar i.v.m. de dijkverzwaring die daar ter plekke wordt gerealiseerd.
Deze beide voorzieningen worden veelvuldig door ouders met kleine kinderen gebruikt en dienen derhalve gehandhaafd te blijven.
Voor de ouderen is er iedere woensdagmiddag in het trefcentrum de mogelijkheid om te koersballen. Deze activiteit wordt verzorgd vanuit de senioren vereniging.
Voor de wat grotere kinderen en de jeugd is er geen enkele speelvoorziening.

Toekomstwensen.

Namens seniorenvereniging: Mevr. Linssen:
Er zijn een aantal senioren die graag een jeu de boules voorziening gerealiseerd zien in Stevensweert. Als geschikte locatie hiervoor wordt gedacht aan de groenvoorziening in de Singelstraat Zuid.
Plaats men bij deze baan tevens enkele speeltoestellen voor ouderen en enkele tafels met banken dan kan dit een mooie ontmoetingsplaats worden voor oud en jong.
Een 2e wens vanuit de senioren vereniging is het waterpas maken van de vloer van het trefcentrum,
Omdat deze vloer nu niet waterpas is levert dit problemen op bij het goed kunnen koersballen.

Namens de ouderraad van de basisschool: Mevr. Knook.
Vanuit de ouderraad wordt met klem gevraagd de huidige speeltuintjes (zoals hierboven benoemd) te handhaven omdat deze door veel (groot)ouders van de jongste leerlingen van de basisschool worden gebruikt.

Namens de sport: Dhr. Verberne.
Dhr. Verberne pleit voor het aanleggen van een calisthenics voorziening . Dit is en voorziening met speeltoestellen voor zowel de opgroeiende jeugd als volwassenen.
In Heerlen is een dergelijke voorziening waar hij als personal trainer gebruik van maakt met een aantal werkelozen.
Deze voorziening heeft weinig onderhoud nodig aan de speeltoestellen .
Dhr. Verberne zal, indien nodig,  nadere info hierover nog doen toekomen.
Als mogelijke locaties wordt gedacht aan: Singelstraat Zuid en het terrein gelegen tussen de tennisvelden en de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Tevens oppert hij het idee voor het uitzetten van een hardlooproute door middel van routepaaltjes waarop het aantal gelopen (kilo)meters wordt aangegeven.
Deze route zou b.v. kunnen lopen langs Stevensweertse bezienswaardigheden of door natuurgebied De Molenplas.

Zorgen.

Door alle aanwezigen wordt de zorg uitgesproken hoe deze gewenste voorzieningen door vrijwilligers worden bemenst.

Graag willen we met u overleggen op welke wijze wij stappen kunnen zetten om de voorstellen te realiseren.

Zo’n plan van aanpak/voorverkenning zouden wij dan ook al kunnen presenteren tijdens de openbare vergadering.

Met vriendelijke  groet,

Jan Mueters

Voorzitter dorpsraad Stevensweert