Foto’s van activiteiten

Opening van de stadspoorten.

Door op onderstaande link te drukken kunt u foto’s zien die aangereikt zijn door de heren John van den Berg en Jacq Stams.

http://www.dorpsraadstevensweert.nl/wp-content/uploads/2019/07/Impressie.docx

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koningsdag 2019

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Jan Willem van de Griendt

Optocht 2019.

Dit waren enkele foto´s, die door “De Leefhobbers” beschikbaar gesteld zijn.

Den Optoch van Staeveswert van 2018

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dees fotoos zeen gemaak door eine Leefhobber.

==============================================================================

 

Nieuwjaarsborrel in Stevensweert GROOT SUCCES

Op zaterdag 6 januari 2018 vond de eerste Nieuwjaarsborrel plaats in zaal ‘De Veldpoart’ te Stevensweert.
De initiatiefnemers (parochie-comité, museum, dorpsraad) wilden graag een oude traditie in ere te herstellen. De opzet was om de dorpsbewoners de gelegenheid te geven om elkaar nieuwjaar te wensen. Gezien de zeer grote opkomst, meer dan 100 deelnemers, kunnen we spreken van een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel. Het was een super gezellige avond waarbij veel leuke “oude” herinneringen gedeeld werden.
Duidelijk is dat veel inwoners open staan om elkaar te ontmoeten en zo ook bij dragen aan de gemeenschapszin. We mogen dan ook spreken van een geslaagd initiatief. Graag bedanken we de aanwezigen voor hun komst en natuurlijk verwachten we jullie bij de volgende nieuwjaarsborrel.

De foto’s zijn gemaakt door mevr. R. Klinkers.