Buurtpreventie

NIEUW IN STEVENSWEERT: WhatsApp Buurtpreventie.

Beste buurtbewoner,

In deze brief informeren wij u over het onderwerp buurtpreventie en welke bijdrage u hieraan kunt leveren.

De dorpsraad heeft het initiatief genomen om van start te gaan met buurtpreventie. De BuurtWhatsApp maakt hier onderdeel van uit. De BuurtWhatsApp is een berichtendienst via de smarttelefoon. Het is een burger initiatief om Stevensweert veiliger te maken.

Het project wordt ondersteund door de politie en de gemeente. De bedoeling is om in elke kern van de gemeente Maasgouw een BuurtWhatsApp-groep op te richten. De BuurtWhatsApp is alléén bedoeld om met andere en meer ogen naar onze wijk te kijken, verdachte situaties te melden bij de politie en elkaar te waarschuwen.

Bij verdachte situaties reageren deelnemers volgens het SAAR principe:

 1. Signaleren! (verdachte persoon of situatie eventueel met foto delen/vastleggen)
 2. Alarmeren! (politie waarschuwen via 112 spoed (0900-8844 géén spoed)
 3. Appen (via WhatsApp de buurtbewoners waarschuwen)
 4. Reageren! (handelingen van verdachte persoon/situatie blijven volgen)

Wij zijn erg enthousiast over deze methode waarmee wij met elkaar onze buurt veilig kunnen houden. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden door de politie en het aantal woninginbraken is in sommige wijken/kernen gedaald.

Er is een WhatsAppgroep, aangemaakt voor de kern Stevensweert.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze berichtengroep.

U kunt zich aanmelden via het volgende email-adres: preventiestevensweert@gmail.com  Wij voegen u dan toe aan de groep. Hiervan ontvangt u automatisch bericht via het mobieltelefoonnummer dat u hebt opgegeven.

Om u toe te kunnen voegen aan de BuurtWhatsApp hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Voor- en achternaam, straatnaam + huisnummer, postcode + plaats, e-mailadres en mobiel-tefoonnummer.

Via het e-mailadres  kunnen we u informeren wanneer wij aanvullende informatie van de gemeente of politie ontvangen.
De dorpsraad heeft in overleg met de gemeenten en politie een bewoner van ons dorp, de heer R. Foppen, bereid gevonden om als beheerder van deze BuurtWhatsApp te fungeren.

Met vriendelijke groet,
De dorpsraad            

================================================================

Wat is buurtpreventie?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie wordt er nog steeds ingebroken. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar de buurtbewoners bereid zijn samen met de politie iets aan de veiligheid te doen. Doelen van buurtpreventie zijn:

 • verhogen veiligheid
 • verhogen veiligheidsgevoel
 • beperken materiële en immateriële schade

Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.  

Wat is het niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen, Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat doet u?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u ´s avonds de deur uitgaat. Om kenbaar te maken dat u meedoet aan het buurtpreventieproject, plakt u de sticker “attentie buurtpreventie” op uw raam of deur. Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Wat is een buurtcoördinator en wat doet hij?

Een buurtcoördinator is iemand uit uw directe woonomgeving die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor het project en die meldingen van buurtbewoners verzamelt en inventariseert welke problemen er spelen. Verder speelt hij/zij deze informatie door naar de instantie die op de melding zou moeten reageren. Van tijd tot tijd worden buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in uw woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de buurtcoördinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger zou maken. Tot slot staat de buurtcoördinator u altijd met raad en daad terzijde als u daar om vraagt.

Wat doet de politie?

De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt, maar ook het informatie geven over de preventieve maatregelen die voor u het meest geschikt zijn. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven. Voor de buurtcoördinator zijn de wijkagenten, in uw situatie dhr. Hay Janssen en mevr. Odette Joskin, het eerste aanspreekpunt bij de politie. 

Praat er eens over

Uiteraard vraagt een buurtpreventieproject interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat of buurt. Hoe zij erover denken en of ze eventueel deel zouden willen nemen aan zo´n buurtpreventieproject. Verwacht van het buurtpreventieproject nog geen wonderen.

Belangrijke telefoonnummers

Politie, brandweer en ambulance (spoed)                                               112

Politie, algemeen (geen spoed)                                                 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem                                                                 0800-7000

Wijkagent                                                                                              0900-8844

Gemeentehuis Maasgouw                                                          (0475) 85 25 00

Meldlijn (voor meldingen en klachten)                                    (0475) 85 26 26

Dringende zaken riool, wegen en groen (buiten kantoortijden)     06 23 85 04 21

Milieuklachtentelefoon Provincie Limburg (dag en nacht)             (043) 389 99 99

 

Kapotte straatverlichting ZIUT                                                    (088) 945 08 50.

Milieuklachtenlijn Provincie Limburg                                          (043) 389 99 99

Storingsdienst

Electriciteit / Gas (dag en nacht)                                               0800 – 9009

Kabel (dag en nacht)                                                                       0900 – 18 84

Water (dag en nacht)                                                                      0800 – 023 30 40

Straatverlichting                                                                               (088) 945 08 50

Advies en Meldpunt Kindermishandeling                                      0900-1231230

Alcohol infolijn                                                                                    0900-5002021

ANWB-Alarmcentrale                                                                       088-2692888

Blokkeren bankpassen (m.u.v. ING en Rabobank)                                   0800-0313

Drugs infolijn                                                                           0900-1995

EHBO Nederland/Oranjekruis                                                    070-3383232

Halt Nederland                                                                         071-7502100

Inspectiedienst Dierenbescherming (landelijk)                             088-8113113

Kindertelefoon                                                                         0800-0432

Landelijk meldnummer Dierenmishandeling                                1-4-4

Politie Informatielijn Doven en Slechthorenden                            0800-8112

Schadefonds-Geweldsmisdrijven                                                070-4142000

Slachtofferhulp Nederland                                                         0900-0101

Steunpunt Huiselijk Geweld                                                       0900-1262626

Stichting Korrelatie                                                                   0900-1450

Storing Gas of Elektra (landelijk nummer)                                  0800-9009

Verkeersslachtofferlijn                                                             088-2697766

Voor vragen aan de rijksoverheid                                                          1400

 

Blokkeren bankpassen

Bankpas, -rekening en pincode:                                                 0800-0313

Vanuit het buitenland:                                                               00-31-302835372

ABN-AMRO:                                                                              0900-0024

Giropassen:                                                                              058-2126000

Rabobankpassen via interhelp:                                                   0499-499112

Credit- en Mastercard:                                                              030-2835555

American Express Creditcard:                                                    020-5048666

American Express Travel:                                                          0800-0220100

Diners Club:                                                                             020-6545511

Visa:                                                                                          020-6600611

Verkeer

ANWB-alarmcentrale:                                                               070-3141414

Verkeersslachtofferlijn:                                                                        070-3147766

Verzekeringsbureau voertuigcriminaliteit:                                   071-3641777

Rijksdienst voor wegverkeer:                                                     0900-0739

Vanuit het buitenland:                                                               00-31-5983933330

Veilig Verkeer Nederland:                                                         035-5248800

ANWB Verkeersinformatie:                                                        0900-9622

Waarborgfonds Motorverkeer:                                                   070-3408200

Openbaar Vervoer Advies:                                            

========================================================

Wat is buurtpreventie:

Buurtpreventie heeft alles te maken met het open houden van uw ogen en oren in het belang van uzelf en uw directe omgeving.

Een inbraak, diefstal of vernieling is vaak meer dan alleen schade aan persoonlijke eigendommen. Het betekent vaak ergernis, verontrusting en zelfs angst voor de slachtoffers.

Bewoners, de gemeente en politie kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. En dat woont stukken prettiger! Bij buurtpreventie zijn de bewoners alerter en meer betrokken bij de straat, flat of buurt.

Uw ervaringen en die van anderen helpen de gemeente, de politie en de buurtbewoners om beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt om zo goede voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Daarnaast kan de politie en de gemeente ook inspelen op deze informatie.

Een buurtpreventieproject werkt alleen als een groot deel van de buurtbewoners bereid is samen met de politie en de gemeente er iets aan te doen.

Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld, maar kan wel wat opleveren: de buurt wordt aangenamer om in te wonen.

WAT IS HET NIET?

Het is echter absoluut niet de bedoeling om “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

In enkele buurten loopt het buurtpreventieproject. In het buurtpreventieproject wordt samengewerkt tussen bewoners, gemeente en politie. Samen wordt gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving. Aanspreekpunt voor de buurt zijn een aantal contact personen in uw buurt, bij de gemeente en bij de politie.

Wat is de taak van een buurtcoördinator?

Dit is de vertegenwoordiger van de buurt (vrijwilliger) die regelmatig contact heeft met de gemeente en politie over preventie en bestrijding van criminaliteit en onveilige situaties in de buurt. Ook zorgt de buurtcoördinator ervoor dat wensen op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld een betere straatverlichting) doorgegeven worden aan de gemeente. Dit doet de buurtcoördinator door middel van het doen van een melding bij de gemeente. De buurtcoördinator is als het ware de oren- en ogen van de buurt. Dit kan hij niet alleen hiervoor heeft hij hulp nodig van alle buurtbewoners.

De buurtcoördinator zal periodiek overleg hebben met politie en gemeente.

Naast het bovenstaande wordt van de buurtcoördinatoren het volgende verwacht:

 1. het garanderen van afdoende representativiteit door regelmatige afstemming met de achterban;
  het informeren van de achterban;
 2. het actief nastreven van een optimale leefbaarheid in de wijk, zoals sociale controle bij burenoverlast, vandalisme en kleine criminaliteit, zonder natuurlijk in de rol van de publiek verantwoordelijken te treden;
 3. coördinatie verzorgen post in het kader van buurtpreventie in de buurtpreventiebuurt.

Wat is de taak van de gemeente?

Het project wordt gecoördineerd door dhr. J. Moonen  van de gemeente Maasgouw, tel. (0475) 85 25 00.
Hij is tevens de contactpersoon. Naast het kopieerwerk plant hij de vergaderingen tussen de buurtcoördinator, de politie en de gemeente. Elke melding waar de gemeente op moet reageren of inspelen zal via de contactpersoon van de gemeente lopen, dus één loketfunctie. Daarnaast zal de gemeente ook proberen inzicht te krijgen in de aard van alle meldingen om tot een mogelijk structurele oplossing te komen.

Ook zal de gemeente meedoen aan akties, zoals wij ook hebben deelgenomen en gefaciliteerd in de aktie Niets erin, niets eruit.

Meldingen kunt u doen via het bijgevoegde meldingsformulier welke u kunt inleveren bij uw buurtcoördinator, de politie of de gemeente.

Het is ook mogelijk om uw melding anoniem te doen maar dan kunnen wij helaas niet aan u terugkoppelen wat er met uw melding is gebeurd. Dat is het uitgangspunt van alle contactpersonen, u informeren wat er gebeurt.

Wat is de taak van de politie?

Zoals ook de buurtcoördinator en de gemeente participeert de wijkagent in de overleggen van de buurtpreventie. Ook draagt ook hij hun deel aan de tot stand koming van dit boekje mee. Tijdens de overleggen zal een belangrijke taak zijn het signaleren van problemen die de kop opsteken. Aan de hand van zulke gegevens kunnen dan specifieke akties worden ondernomen door de buurtpreventie. Tevens kan de politie natuurlijk adviezen geven over veiligheid. Verder in dit boekje zullen de wijkagenten zich nog voorstellen aan u.

Straatverlichting stuk:

U ziet dat lichtpaal bij u in de straat stuk is, wat kunt u dan doen.

Op de paal staat een nummer, deze moet u noteren.

U kunt contact opnemen met Essent, telefoonnummer 0800-0004 (gratis)en de defecte lichtpaal doorgeven.

Meldlijn gemeente Maasgouw:

Indien iets anders dan straatverlichting stuk is of u ziet dat te veel groen over het trottoir groeit of er is iets anders dat u aan de gemeente wilt melden kunt u dit doen via de meldlijn.

U kunt op twee manieren uw meldingen doorgeven, allereerst via de website van de gemeente, www.gemeentemaasgouw.nl waarna u links beneden in het scherm klikt op direct naar klachten en meldingen, vervolgens klikt u op meldingen waar u vervolgens de mogelijkheid heeft om via het invullen van een formulier uw melding te doen.

U kunt uw meldingen voor de Meldlijn ook tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via 0800-0230045. Een medewerker van de meldlijn zal u dan de bovengenoemde vragen stellen en de melding invoeren in het meldsysteem van de gemeente. Door bovenstaand formulier te gebruiken kunt u echter 24 uur per dag en 7 dagen per week uw melding kwijt!

=================================================================