Brieven

 

J.M.A. Mueters
Eiland 4a
6107CA Stevensweert

Stevensweert, 23 maart 2016

Stichting IKL
T.a.v. directie
Schoolstraat 9
6118 AT Nieuwstadt

Betreft: initiatief “Meersekamp”

 

Geachte directie IKL,

De dorpsraad van Stevensweert is verheugd met het initiatief “Meersekamp” in Stevensweert. Het initiatief “Meersekamp” is een project  waaraan wij als dorpsraad, o.l.v. IKL, ook onze gevraagde medewerking zullen verlenen. Het project is momenteel in ontwikkeling.

Tijdens het overleg met het IKL werd duidelijk dat in dit gebied in het verleden baggerwerkzaamheden hebben plaats gevonden en eveneens is hier daarna een vuilnisstortplaats geweest. Het IKL initiatief, in opdracht van de gemeente, betekent dat in dat gebied hoogstambomen zullen worden geplaatst. Voor het aanzien van “de Meersekamp” een mooie ontwikkeling.

Bomen zullen zich gaan wortelen en dat betekent wortelgroei. De dorpsraad vraagt hierbij aan het IKL (1) of er geen verder onderzoek kan/moet plaats vinden naar de ondergrond van “de Meersekamp”.
Daarnaast is (2) de vraag of de vruchten van de geplaatste hoogstambomen niet schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. Hiervoor is eveneens onze vraag (3) of deze vruchten onderzocht kunnen worden. Ik refereer aan onderstaand citaat uit de mail van mevrouw S. de Jong van 20 maart jl.
“De algemene uitspraak is dat zware metalen e.d. in beperkte mate wel opgenomen kunnen worden door bomen maar nauwelijks of niet terug te vinden zijn in de vruchten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vervuilingen als lood, zink en koper. Om gefundeerde uitspraken hierover te doen zal opnieuw bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden en zullen de vruchten van fruitbomen op dit perceel onderzocht moeten worden. Dit is een traject dat meer dan een jaar in beslag zal nemen.”

Het bovenstaande is ook via een brief met de gemeente gedeeld.  Gaarne vernemen we uw reactie aangaande de drie vragen.

Namens de dorpsraad Stevensweert,

.Jan Mueters

voorzitter