Archief

Aan alle verenigingen in de kern Stevensweert

Datum: 16 november 2017
Tijdstip: 20.30 uur
Locatie: Brandweerkazerne

Beste bestuurder,

Meer dan één jaar geleden hebben we de verenigingen benaderd om met jullie te bespreken of een dorpsraad voor ons dorp een toegevoegde waarde zou hebben. Jullie ondersteunden toen dit initiatief. We zijn nu bijna twee jaar actief en willen graag deze periode met jullie evalueren; en daarnaast samen vooruitkijken naar de toekomst. Naast de onderstaande agendapunten is ons verzoek om vanuit de verenigingen agendapunten in te brengen die jullie relevant achten voor dit overleg.

Graag zien we een vertegenwoordiging van uw vereniging op ons overleg.

De dorpsraad
o Bert Kaumo (vice-voorzitter)
o Hans van Laanen (penningmeester)
o Ceres Meeuws (secretaris)
o Jan Mueters (voorzitter)
o Bert Dirks
o Jo Heuts
o Jos Ros
o Marlou Kelleners

Agendapunten:
o Opening en mededelingen
o Verenigingszaal in relatie tot de bestaande kantines
o Nieuwsbrief/website
o “Centraliseren” collectes
o Stand van zaken Dorpsontwikkelplan (DOP)
o Kermis
o Samenwerking verenigingen
o Nieuwjaarsreceptie
o Verenigingenoverleg wenselijk?
o Agendapunten vanuit verenigingen

========================================================

Beste vrienden van de Meersekamp,

Komende zaterdag 28 oktober gaan we om 9.30 uur appels / peren persen in de Meersekamp.
Omdat we die dag traditiegetrouw door het wijnmakersgilde worden getrakteerd op soep en broodjes wil ik graag van jullie horen of je aanwezig bent!
De oogst is minder groot dan vorig jaar, dus iedereen is welkom om te komen helpen en vergeet niet kannen mee te nemen voor het sap.
LET OP! Mensen die hebben geholpen in de boomgaard, krijgen vanzelfsprekend voorrang bij het verdelen van het sap!
Graag tot zaterdag!

Met vriendelijke groet,
Sabine de Jong Projectleider
t : (046) 3030 530 m : 06 53 48 32 96 e : s.dejong@ikl-limburg.nl i : www.ikl-limburg.nl
Susterderweg 31
6118 CP Nieuwstadt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++