Activiteiten


Activiteitenplan Stichting Dorpsraad Stevensweert 2016

 

Activiteit                                                                                                 Aantal 

Vergadering Stichtingsbestuur Dorpsraad                                            10 keer per jaar              (structureel)

Jaarvergadering                                                                                          1 keer                              (structureel)

Overleg met het kernenteam van de Rabobank om te komen tot afstemming van de activiteiten
                                                                                                                        1 keer                            (structureel)

Overleg met Natuurmonumenten:
Project initiatief Hompesche molen
Tevens participeren in het project                                                          2 keer 

Overleg met IKL:
Project  Meersekamp
Tevens participeren in het project,                                                         2 keer 

Overleggen Entente Florale op initiatief van de gemeente
Het ondersteunen van het initiatief door actieve deelname van een bestuurslid                    2  keer 

Raadpleging bewoners n.a.v. actuele ontwikkelingen.Groennota, Speeltuin/Kermisnotitie 2 keer 

Overleg met Stevensweert Promotion om te komen tot afstemming van de activiteiten                     

                                                                                                                      1 keer                                (structureel)

Overleggen om te komen tot een dorps ontwikkelplan (DOP) onder begeleiding van Vereniging kleine kernen Limburg (VKKL)                                                                                      3 keer 

Deelname aan overleg burgerparticipatie gemeente Maasgouw   4 keer                               (structureel)

Overleggen initiatief Buurt preventie App                                         2 keer